DR. DECKERS 052 20 20 34 OOGCHIRURGIE - DR. DECKERS V. - PRAKTIJK OPGERICHT IN 2008
 

 

You are here: Home - Plastische Chirurgie - Entropion
welzorg.org
 

ENTROPION

Oorzaak

 

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering en littekens van welke aard dan ook.

Verschijnselen

De oogharen en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog.

Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de ooglidhaartjes.

Operatie

Meestal kan de afwijking onder plaatselijke verdoving worden hersteld.